Tisztelt Szülők!

Iskolánk 27 éve működik általános iskolai és gimnáziumi tagozattal, az Óváros szívében. Fenntartónk, a Pécsi Egyházmegye az elmúlt években jelentős lépéseket tett intézményei infrastrukturális fejlesztéséért. Ennek eredményeként a jövő évi első osztálynak otthont adó Templom téri épületünk kívül-belül, a modern kor követelményeinek megfelelően megújult.

 Az általános iskolai oktatás - nevelés jellemzői:

Alsó tagozaton az osztálytanítók „guruló rendszerben” tanítanak, vagyis mindketten részt vesznek a délelőtti tanításban, illetve napközis munkában is. Így alaposabban, több oldalról is megismerik a kisdiákokat. Az óvodából az iskolába történő átmenet zökkenőmentes, mivel az első 6 héten csak 30 perces tanórákat tartunk. Az olvasást a „szótagoló” technikára épülő Meixner-módszer alkalmazásával oktatjuk, ami egyenlő esélyt ad mindenkinek, mert kiküszöböli az olvasási zavarok kialakulását. Nehezebben haladó kisdiákjainkat szakvizsgázott fejlesztőpedagógusok segítik a felkészülésben.
Iskolánkban magas színvonalú, eredményes nyelvoktatás zajlik, mely választható keretek között a 2. osztálytól indul. A nyelvoktatás alsó tagozaton angol és német nyelvből elsősorban a kommunikációra épül, megkímélve a kisgyerekeket a nyelvtani ismeretek szabályszerű bemagolásától.  Szakköri formában az orosz nyelvet is tanulhatják diákjaink.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink személyiségének formálására is, melyet a keresztény értékrend átadásával igyekszünk megvalósítani. Ezért heti 2 órában hittant (katolikus, református, evangélikus) tanulnak diákjaink, és a családi életet is meghatározó ünnepeinket (karácsony, húsvét) méltó készülettel várjuk és ünnepeljük iskolánk közösségében. Számunkra nagyon fontos az együttműködés a családokkal, hiszen valljuk, hogy eredményes munkát csak a szülőkkel közösen végezhetünk. Ennek megvalósítását segítik az adventi rendezvényeink, jótékonysági estünk, családi napunk, a szülők-nevelők bálja, és a közös lelki programok.

Mivel egyházi fenntartású intézmény vagyunk, hozzánk bárki lakóhelyétől függetlenül, körzethatárokra való tekintet nélkül beírathatja gyermekét, amennyiben a szülők és diákok elfogadják intézményünk keresztény értékrendjét, nevelési programját. Diákjaink akár 12 éven át, a személyes törődés biztonságában tölthetik közösségünkben diákéveiket.

Beiskolázási kérdőív

Körösztös Tündi.jpgKörösztös Tünde vagyok. 1995 óta, szinte a kezdetektől dolgozom ebben az iskolában tanítóként. Nagyon sok kötődésem van ehhez az intézményhez a munkámon kívül is, hiszen mindkét gyermekem itt tanult 12 évig, és itt érettségizett.

Tanítói munkámban törekszem arra, hogy minden tanuló megértse a tananyagot és sikeresen vegye az akadályokat. Kitartóan, türelemmel igyekszem a lassabban haladó diákok tudását is csiszolni. A tehetséges tanulók fejlődését pedig differenciáltan, kreatív feladatok segítségével biztosítom.

A gyerekek teljes személyiségének fejlesztésére törekszem. Óráimon megpróbálok családias légkört teremteni. A gyerekeket egymás elfogadására, tiszteletére nevelem, és arra, hogy vegyék észre egymás értékeit. A csillogó szemű, rácsodálkozó tekintetek mindig lelkesíteni tudnak. A tudást, a keresztényi értékrenden alapuló elveket átadni, és idővel a munkájukban és viselkedésükben megtapasztalni nagyon csodálatos érzés.

Egy osztályt jó közösséggé formálni, látni 1. osztálytól 4. osztályig jellemfejlődésüket, mindig felemelő, és nagy kihívás. Megható például, amikor egy mese feldolgozása során magukra ismernek egy-egy szereplő tulajdonsága, viselkedése alapján. Ráébrednek, hogy miben lehetne változtatni az ő kis életükben, az osztályban róluk kialakult kép megformálásában.

Fejlesztő pedagógusként pedig fontosnak tartom a nehéz helyzetben lévő, tanulási nehézséggel küszködő tanulók segítését. A lassabban haladó gyerekek munkáját különös gonddal segítem.

Osztályomban az alapkompetenciák elsajátítását differenciálással, játékos módszerekkel, digitális eszközök használatával igyekszem elősegíteni. Így lehetőség nyílik a még sokoldalúbb motiválásra, hatékonyabb, színesebb órák megtartására.

Azt gondolom, egy osztályban akkor lehet sikeresen tanítani, ha elnyerjük a gyerekek bizalmát, szeretjük őket, és irányokat szabva, megpróbáljuk mindig a helyes úton tartani őket. 

A gyerekekkel töltött időben sokszor nem is az órákon, hanem a szünetekben, szabadibőben, kirándulásokon, programokon tudok leginkább közel kerülni hozzájuk. Ezért fontos, hogy minél több lehetőség nyíljon számukra a kötetlenebbül, szabadon eltöltött elfoglaltságok megteremtésére.

Színházba járunk, kirándulunk. Az osztályomban a szülők is aktív résztvevői a közösségi munkának. Iskolán kívüli programjainkon mindig sokan vesznek részt, a főzéssel egybekötött családi nap nagyon jó hangulatú, emlékezetes rendezvény. Közös gyertyagyújtással, ajándékkészítéssel, az adventi vásárunkkal minden évben közösen készülünk a karácsonyra.

A legnagyobb öröm, amikor a mostani osztályunk diákjai azt mondják, de kár, hogy mi nem megyünk velük a felsőbe, és kár, hogy majd jövőre nem lehetünk a tanítóik.

Szeretném, ha ezt érezhetném a leendő elsőseim négy éve során, és nagyon jó szülői és osztályközösséggé tudunk majd formálódni.

 

 

Feil Erika vagyok. 1994 óta (majdnem a kezdetektől) dolgozom ebben az iskolában.erikaneni.jpg

Nagyon szeretek a kicsikkel foglalkozni, jó látni a fejlődést, hogy mit érünk el 4 év alatt. Igyekszem az első osztályba lépő gyermekek számára megkönnyíteni az óvodából az iskolába való átmenetet, sok játékkal, játékos tanulással. Szeretném, ha megtalálnák helyüket, jól éreznék magukat, boldog tanulókká válnának. Hiszem, hogy a gyermekkori élményeik jelentősen meghatározzák a felnőttkori életüket. Fontos, hogy a gyerekek szeméből ne tűnjön el a csillogás!

Úgy gondolom, hogy mindenki jó, tehetséges valamiben, amit nekünk tanítóknak kell meglátni és erősíteni a gyermekekben.  Ezért a tehetségesebb gyermekeket tanulmányi versenyekre készítem fel, de ugyanolyan fontos számomra a lassabban haladók, lemaradók felzárkóztatása is.

Fontos, hogy a tanulás mellett más rendezvényeken is részt vegyenek, ezért ott vagyunk minden iskolai és sok iskolán kívüli eseményen.

A legnagyobb öröm, ha évek múltán is köszönnek, megismernek.

Mindent megteszek azért, hogy a leendő elsősök szüleivel is jól tudjunk együttműködni, hogy a gyermekeikben rejlő értékeket közösen felszínre hozzuk. Szeretettel és nagy örömmel várunk minden leendő kisdiákot!

 

Szabina.jpg

Gutveiler Szabina vagyok, frissdiplomás tanító. 12 évig diákja voltam ennek az iskolának, ezért is öröm számomra, hogy visszatérhettem immár pedagógusként. Szeptembertől a leendő kis elsősökkel kezdem meg a tanévet, amit nagy örömmel várok a szépségével és a kihívásaival együtt, mert hiszem, hogy ez a szakma pont a sokszínűségétől ennyire csodálatos. Vallom, nem elég a gyermekek tanítójának lenni, bizonyos szinten a bizalmasukká is kell válni. Bíztatni őket, és mellettük lenni a sikereik során, például mikor hibátlan házi feladatot írnak vagy jól sikerül a dolgozat. Ugyanakkor ott kell lenni velük akkor is, amikor akadályba ütköznek és bíztatni őket, hogy a kitartó munka kifizetődik.

Munkám során, előnyben részesítem az interaktív tábla használatára alapuló oktatást. Úgy gondolom, a gyerekek számára hatalmas motivációs erővel bír. A digitális eszközök amellett, hogy figyelemfelkeltőek, számos lehetőséget hordoznak magukban. A tanulmányi munkát új köntösbe bújtatják. Célom megszerettetni a tanulást a gyerekekkel, mert hiszem, hogy alsóban dől el minden, a gyermekek iskoláról, jövőről alkotott képével kapcsolatban. Bízom abban, hogy tanítványainknak rengeteg örömben, élményben lesz részük az iskolában és lelkesen érkeznek az első becsengetésre.

zsuzsaneni.jpg

Csekőné Molnár Zsuzsanna vagyok. 33 éve vagyok a tanítói pályán. Munkám során számomra az a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Ha szívesen jönnek reggelenként, akkor tapasztalataim szerint a munkakedvük, teljesítményük is jobb lesz a nap folyamán. Az oldott, családias légkör, a játékos, tevékenységközpontú tanulás jellemzi mindennapjainkat.

 Fontosnak tartom, hogy minden gyerektől elvárjuk a maximumot a képességeihez mérten.

Iskolánkban a "guruló" rendszer nagyon jó lehetőség arra, hogy közel kerüljünk egyenként is a gyerekekhez. A tanítási órákon kívül a szabadidőben is viszonylag sok időt töltünk tanulóinkkal, amikor beszélgethetünk bármiről, ami a szívüket nyomja.

Nagy öröm látni, hogy a 6-7 éves kis elsős, aki még a cipőfűzőjét is alig tudja bekötni, 4 év múlva már mennyi mindent tud, milyen komoly ismeretekkel rendelkezik. Jó érzés, hogy ennek részese lehetek.

Örülök, ha egy gyengébb képességű kisgyerek nem keseredik el, hanem motiválható, és a legjobbat hozza ki magából. Öröm az is, amikor az érettségi előtt álló volt tanítványaim, nem fordítják el a fejüket köszönés helyett, hanem sokszor egy-egy alsóban történt élményüket emlegetik, ha összetalálkozunk.

 Bízom benne, hogy idén szeptembertől minél több kis elsőst bevezethetünk a betűk és számok birodalmába, támogathatjuk őket abban, hogy a bennük rejlő értékek, adottságok maradéktalanul felszínre kerüljenek a közös munka során.

Április 2021
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Szent Vér Báta

PAKSIPLEBANIA-removebg-preview.png