Szakkörök

„Művészetek” szakkörcsoport alsó tagozatosoknak

ÉNEKLŐ MANÓCSKÁK
Molnárné Teleki Magdolna

Ajánlott: 2. osztályoknak

A barátokkal való együttlétet, a játékot, a vidámságot, az együtt éneklés, az együtt zenélés örömét jelenti a szakkör, amelyen az alsó tagozatos ének-zene tantárgy dalanyagát, népdalokat, énekes népi gyermekjátékokat énekelünk és játszunk a mindennapi és vallási ünnepeink hagyományait is figyelembe véve; dallami és ritmikai készségfejlesztéssel karöltve.

 

FESTÉSZET-AGYAGOZÁS SZAKKÖR
Sárosi Mária

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

A szín a leglátványosabb eleme a vizuális nyelvnek. A festőművész különféle anyagokra és sokféle típusú festékkel készíti el alkotásait. Színfoltokkal dolgozik, színhatásokra építi fel műveit.

A szakkör célja, hogy átfogó ismereteket adjon a színes képi ábrázolás technikáiról, műfajairól. Megismerkedünk a festékanyagok (pasztell, akvarell, tempera, akril, olaj) viselkedésével, a festői megoldásokkal, a színek hatásrendszerével, illetve a legfontosabbal, az alkotás örömével. Az agyagozás szakköri foglalkozásokon agyagtárgyakat készítünk a marokedénytől kezdve a felépített vázán át a kisplasztikáig. Betekintést nyernek a gyerekek a szobrászat legalapvetőbb műhelytitkaiba, megismerik a formázás, a tárgykészítés szépségeit.

NÉPI MŰVÉSZETEK SZAKKÖR
Gaálné Rónai Zsuzsanna

Ajánlott: 3-4. osztályoknak

Jeles napjaink, elfeledett szokásaink még fellelhető hagyatékát igyekszem átadni foglalkozásaimon. A gyertyamártás, a nemezelés, a szövés-fonás, a csuhézás, az agyagozás, a papírművesség, gyöngyfűzés, tojásfestés, mézeskalács készítés a falusi emberek életének szerves részei voltak mindennapjaikban. Ma újra reneszánszát élik ezek a mesterségek. Természetes anyagból készítünk játékokat és használati tárgyakat. A szakkör célja, hogy a népszokásokat, népi játékokat és mesterségeket személyesen, közvetlen közelről ismerjék és szeressék meg.

KREATÍV KÉZMŰVES SZAKKÖR
Csekőné Molnár Zsuzsanna

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

A kézműves szakkör célja a különböző kézműves technikák megismerése, a körülöttünk lévő anyagokkal való munkavégzés, a gyermekek kreatív ötleteinek megvalósítása, valamint az alkotás örömének átélése. Szeretnénk megmutatni a tanulóknak, hogy kézügyességükkel és fantáziájukkal milyen nagyszerű alkotásokat képesek létrehozni. Mottónk: „Ismerd meg, gondolkodj, tervezz, alkoss!”

SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR
Molnárné Fodor Andrea

Ajánlott: 3-4. osztályoknak

Célunk a színjátszás iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztése, ismereteik gyarapítása, művészi kifejező készségeik kialakítása, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzése és gyakorlása, különféle színjátszó technikák megismerése és elsajátítása. Célunk még a jó hangulatú műhelymunka, az együttlét, a közös munka örömének megtapasztalása. Kapcsolódunk más alkotókörökhöz, a zenéhez, a díszlet-és jelmezkészítéshez, valamint a képzőművészethez.

Aki szeret szerepelni, verset mondani, drámajátékokat játszani, annak köztünk a helye.

TÁNC
 
Iker Józsefné néptánc pedagógus - koreográfus

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

Nagy örömmel várom gyermekeiket, akikkel visszatekintünk a múltba, megtanuljuk a népi gyermekjátékok sokat adó örömét, a népdalok csodálatos világát, néptánc kincsünk világának csodálatos formáit. A Kodály-módszer segítségével fogom tanítani a magyar kultúra csodálatos táncait, magatartás formáit, szokásait, amely által a gyermekeik életében pozitív-életminőség változás áll be és az élményszerű táncoktatás által a gyermekek boldog órákat kaphatnak.  A szakkör min. 15 fő jelentkezésével indul.

TŰZZOMÁNC SZAKKÖR
 Nyisztor Ákos

Ajánlott: 3-4. osztályoknak

A tűzzománc a fém és az üveg gyönyörű találkozása a tűzben. A gyermeki látásmód tiszta, egyszerű kifejezésének eszköze, mely sok sikerélményt nyújt. Csillogó fényben játszó színes képeket, kis tárgyakat, ékszereket készítünk hol festőien laza színkavalkádban, hol kidolgozott, aprólékos részletességgel.

A tűzzománc varázslat, csoda és meglepetés, amint szemünk láttára kibontakozik a végleges kép a tűzből kivéve. Az alkotás a tervezéstől, a rajzolástól kezdve a festésen, a kitöltésen át a - sokszor többszöri - égetésig végig csupa izgalom, és egyben sok fantáziát, ötletességet, odafigyelést igényel.

KÓRUS
Dudásné Szentimrey-Vén Krisztina

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”          (Kodály Zoltán)

Miért jó és fontos az énekkar, a közös éneklés?

Színesebbé teszi az iskolai rendezvények, ünnepek műsorát. A vidám, elfogadó légkör megteremti a közösség élményét.

A személyiség kibontakozásában is fontos. Az egész emberre hat. Képessé tesz az együttműködésre, könnyebben teremt kapcsolatokat a gyermek. Magabiztossága, felelősségérzete, kitartása is fejlődik, hiszen közösen kitűzött célokat érhet el.

A zene és az éneklés az értelmet, a logikát is erősíti, fejleszti.

ÜGYES KEZEK
Hanolné Nikl Erzsébet

Ajánlott 2-3. osztályoknak

A foglalkozások célja: különböző technikák megismerésével a gyermekek fantáziájának, kézügyességének fejlesztése. Alkotásaik elkészítésekor önálló ötleteik bevonásával alakul kreativitásuk. Munkadarabjaikat esetenként a hétköznapi életben is tudják hasznosítani, ezáltal értékítéletükre is pozitívan hat. Lehetőség adódik a közösség fejlesztésére egymás segítése által.

RAJZ ÉS KREATÍV SZAKKÖR
Strasszerné Kindl Judit

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

Megismerkedhetnek a tanulók a népi, régi, modern technikákkal, pl. a decoupage-technika, a transzfertechnika, gipszöntés, batikolás, gyertyaöntés, szappanöntés. Újrahasznosított anyagokból használati tárgyakat készítünk. Az egylendület festés elsajátítása különböző munkafelületeken fog megtörténni. Megtanulunk kötni, horgolni. Célunk megteremteni a lehetőséget diákjaink számára a képzőművészeti versenyeken való részvételre.