Hamvazószerda

„Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”  

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvétig tartó nagyböjti idő. Napjainak száma – negyven – Jézus pusztai böjtjéhez igazodik. Mivel vasárnap az Úr Jézus feltámadására emlékezve nincs böjt, a nagyböjt a hamvazószerda és az első nagyböjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő 6 hét hétköznapjaiból áll (4 + 6×6 nap). Liturgikus színe a lila.

Az idei évben hamvazószerda február 26-ra esett. Ezen a napon minden osztály részt vett a reggeli szentmisén, ahol a pap az előző évi virágvasárnapon szentelt barka hamujával a keresztet rajzolt a hívek homlokára.