Szakkörök

„Művészetek” szakkörcsoport alsó tagozatosoknak

ÉNEKLŐ MANÓCSKÁK
Molnárné Teleki Magdolna

Ajánlott: 2. osztályoknak

A barátokkal való együttlétet, a játékot, a vidámságot, az együtt éneklés, az együtt zenélés örömét jelenti a szakkör, amelyen az alsó tagozatos ének-zene tantárgy dalanyagát, népdalokat, énekes népi gyermekjátékokat énekelünk és játszunk a mindennapi és vallási ünnepeink hagyományait is figyelembe véve; dallami és ritmikai készségfejlesztéssel karöltve.

 

FESTÉSZET-AGYAGOZÁS SZAKKÖR
Sárosi Mária

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

A szín a leglátványosabb eleme a vizuális nyelvnek. A festőművész különféle anyagokra és sokféle típusú festékkel készíti el alkotásait. Színfoltokkal dolgozik, színhatásokra építi fel műveit.

A szakkör célja, hogy átfogó ismereteket adjon a színes képi ábrázolás technikáiról, műfajairól. Megismerkedünk a festékanyagok (pasztell, akvarell, tempera, akril, olaj) viselkedésével, a festői megoldásokkal, a színek hatásrendszerével, illetve a legfontosabbal, az alkotás örömével. Az agyagozás szakköri foglalkozásokon agyagtárgyakat készítünk a marokedénytől kezdve a felépített vázán át a kisplasztikáig. Betekintést nyernek a gyerekek a szobrászat legalapvetőbb műhelytitkaiba, megismerik a formázás, a tárgykészítés szépségeit.

NÉPI MŰVÉSZETEK SZAKKÖR
Gaálné Rónai Zsuzsanna

Ajánlott: 3-4. osztályoknak

Jeles napjaink, elfeledett szokásaink még fellelhető hagyatékát igyekszem átadni foglalkozásaimon. A gyertyamártás, a nemezelés, a szövés-fonás, a csuhézás, az agyagozás, a papírművesség, gyöngyfűzés, tojásfestés, mézeskalács készítés a falusi emberek életének szerves részei voltak mindennapjaikban. Ma újra reneszánszát élik ezek a mesterségek. Természetes anyagból készítünk játékokat és használati tárgyakat. A szakkör célja, hogy a népszokásokat, népi játékokat és mesterségeket személyesen, közvetlen közelről ismerjék és szeressék meg.

KREATÍV KÉZMŰVES SZAKKÖR
Csekőné Molnár Zsuzsanna

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

A kézműves szakkör célja a különböző kézműves technikák megismerése, a körülöttünk lévő anyagokkal való munkavégzés, a gyermekek kreatív ötleteinek megvalósítása, valamint az alkotás örömének átélése. Szeretnénk megmutatni a tanulóknak, hogy kézügyességükkel és fantáziájukkal milyen nagyszerű alkotásokat képesek létrehozni. Mottónk: „Ismerd meg, gondolkodj, tervezz, alkoss!”

SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR
Molnárné Fodor Andrea

Ajánlott: 3-4. osztályoknak

Célunk a színjátszás iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztése, ismereteik gyarapítása, művészi kifejező készségeik kialakítása, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzése és gyakorlása, különféle színjátszó technikák megismerése és elsajátítása. Célunk még a jó hangulatú műhelymunka, az együttlét, a közös munka örömének megtapasztalása. Kapcsolódunk más alkotókörökhöz, a zenéhez, a díszlet-és jelmezkészítéshez, valamint a képzőművészethez.

Aki szeret szerepelni, verset mondani, drámajátékokat játszani, annak köztünk a helye.

TÁNC
 
Iker Józsefné néptánc pedagógus - koreográfus

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

Nagy örömmel várom gyermekeiket, akikkel visszatekintünk a múltba, megtanuljuk a népi gyermekjátékok sokat adó örömét, a népdalok csodálatos világát, néptánc kincsünk világának csodálatos formáit. A Kodály-módszer segítségével fogom tanítani a magyar kultúra csodálatos táncait, magatartás formáit, szokásait, amely által a gyermekeik életében pozitív-életminőség változás áll be és az élményszerű táncoktatás által a gyermekek boldog órákat kaphatnak.  A szakkör min. 15 fő jelentkezésével indul.

TŰZZOMÁNC SZAKKÖR
 Nyisztor Ákos

Ajánlott: 3-4. osztályoknak

A tűzzománc a fém és az üveg gyönyörű találkozása a tűzben. A gyermeki látásmód tiszta, egyszerű kifejezésének eszköze, mely sok sikerélményt nyújt. Csillogó fényben játszó színes képeket, kis tárgyakat, ékszereket készítünk hol festőien laza színkavalkádban, hol kidolgozott, aprólékos részletességgel.

A tűzzománc varázslat, csoda és meglepetés, amint szemünk láttára kibontakozik a végleges kép a tűzből kivéve. Az alkotás a tervezéstől, a rajzolástól kezdve a festésen, a kitöltésen át a - sokszor többszöri - égetésig végig csupa izgalom, és egyben sok fantáziát, ötletességet, odafigyelést igényel.

KÓRUS
Dudásné Szentimrey-Vén Krisztina

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”          (Kodály Zoltán)

Miért jó és fontos az énekkar, a közös éneklés?

Színesebbé teszi az iskolai rendezvények, ünnepek műsorát. A vidám, elfogadó légkör megteremti a közösség élményét.

A személyiség kibontakozásában is fontos. Az egész emberre hat. Képessé tesz az együttműködésre, könnyebben teremt kapcsolatokat a gyermek. Magabiztossága, felelősségérzete, kitartása is fejlődik, hiszen közösen kitűzött célokat érhet el.

A zene és az éneklés az értelmet, a logikát is erősíti, fejleszti.

ÜGYES KEZEK
Hanolné Nikl Erzsébet

Ajánlott 2-3. osztályoknak

A foglalkozások célja: különböző technikák megismerésével a gyermekek fantáziájának, kézügyességének fejlesztése. Alkotásaik elkészítésekor önálló ötleteik bevonásával alakul kreativitásuk. Munkadarabjaikat esetenként a hétköznapi életben is tudják hasznosítani, ezáltal értékítéletükre is pozitívan hat. Lehetőség adódik a közösség fejlesztésére egymás segítése által.

RAJZ ÉS KREATÍV SZAKKÖR
Strasszerné Kindl Judit

Ajánlott: 2-4. osztályoknak

Megismerkedhetnek a tanulók a népi, régi, modern technikákkal, pl. a decoupage-technika, a transzfertechnika, gipszöntés, batikolás, gyertyaöntés, szappanöntés. Újrahasznosított anyagokból használati tárgyakat készítünk. Az egylendület festés elsajátítása különböző munkafelületeken fog megtörténni. Megtanulunk kötni, horgolni. Célunk megteremteni a lehetőséget diákjaink számára a képzőművészeti versenyeken való részvételre.

 

A tanév rendje

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. hétfő

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. hétfő.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2020. április 30.

A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:

Az őszi szünet 2019. október 28-tól 2019. november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).

A téli szünet 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet 2020. április 8-tól 2020. április 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 7. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda).

2020.05.04-29. középszintű írásbeli érettségi vizsgák

2020.06.16-18. középszintű szóbeli érettségi vizsgák

 

 

Iskolánk névadója

Balogh Antal 1942. szeptember 20-án született Nagysurányban. Hat fiú és egy lány közül negyedik gyermekként látta meg a napvilágot. Szülei példamutatók voltak: hitre, szeretetre, becsületességre nevelték gyermekeiket.  1948-ban - a kitelepítéseket követően - a család Bonyhádra került. Balogh Antal Bonyhádon járt általános iskolába, majd a Petőfi Sándor Gimnáziumba. Teológiai tanulmányait Győrben végezte, itt született meg végső döntése, hogy Isten szolgája lesz.
Dr. Cserháti József, pécsi megyéspüspök 1966. június 19-én vasárnap délelőtt 9 órakor szentelte pappá a Pécsi Székesegyházban.
Szeretettel és odaadással teljesítette Istentől kapott feladatait, tevékeny papi életének az imádság volt erőforrása.
Pakson nagyon szerették a kisdiákok, hiszen remekül értett a nyelvükön. Programokat szervezett nekik, focizott, túrázott velük, jó cselekedetre tanította őket.

 

1977. július 13-án (szerdán) reggel, a Szűzanya fatimai megjelenésének emlékére tartandó Gerjeni főbúcsúra ministráns zarándoklatot szervezett Balogh Antal paksi tisztelendő, melyen 19 paksi ministráns vett részt.
A kisebbek (6-8 évesek) a menetrend szerinti buszjárattal mentek Gerjenbe.
A nagyobbak (9-14 évesek) Balogh Antal vezetésével, és a paksi sekrestyés Szöszke (Kern) Józsi bácsi kíséretében biciklivel indultak útnak a Duna-töltésen. A bicikliseket, az akkor már épülő atomerőmű területén az egyik ministráns apja, a gátőr (Matéz Mihály) engedte át a mai csónakháznál lévő kapun.
Gerjenben valamennyien részt vettek a búcsú-szentmisén, aztán ebéd következett. Ebéd után a plébánia mögött lévő futballpályán fociztak egy nagyot az ottani gyerekekkel együtt. A foci közben az egyik helyi fiú ajánlotta, hogy nagyon jó homokos partja van itt a gerjeni oldalon a Dunának, s a víz is sekély, meg lehetne mártózni benne. A nagy melegben az egész társaság levonult a kb. 300 m-re lévő vízpartra.
Ott a kisebbek a homokos parton és a bokáig érő vízben pacsáltak és várat építettek, a nagyobbak Balogh Antallal együtt befelé indultak. A parttól messze eltávolodtak, de úszniuk nem kellett, mivel valóban sekély volt a víz (a gyerekeknek is maximum vállig ért). 
Már kifelé jövet többen is kisebb gödrökbe léptek, amikor a parttól kb. 100 m-re az egyik paksi ministráns fiú, szintén gödörbe lépve, megijedt és kapálózva elmerült. Balogh Antal azonnal a víz alá bukott, s a fiú pár méterrel odébb tovább kapálózva kiemelkedett a víz alól. A parton üldögélő 18-19 éves helyi fiúk rohantak, úsztak oda, kapták el és hozták ki a partra az alélt kisfiút. A nagy ijedtségben észre sem vették, hogy a Tisztelendő nem jött fel a víz alól. Csak amikor mindenki a partra ért, akkor kezdték keresni, de nem találták, mert a víz elsodorta. 
Holtestét 16-án Bogyiszlónál fogták ki. 1977. július 20-án temették a bonyhádi temetőben.
A mentésben résztvevő fiatalok, – Dinnyés László és Széll Béla - bátor tettükért később kormány kitüntetésben részesültek.