Get Adobe Flash player
Címlap Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Tájékoztató a közösségi szolgálatról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről kimondja, hogy „A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.” Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A közösségi szolgálat teljesítésével, ennek dokumentálásával összefüggő feladatokat a hatályos rendeleteknek megfelelően az iskola végzi.(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)

Közösségi szolgálat teljesíthető a négy tanítási év folyamán arányosan elosztva, az iskolával együttműködési megállapodást kötött szervezeteknél, intézményeknél, melyek köre folyamatosan bővül. Amennyiben az iskolának nincs kapcsolata a közösségi szolgálat leendő helyszínével, úgy egyéni megállapodás keretében is teljesíthető a szolgálat az alábbiak keretében:

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység

Ha javaslatuk van olyan szervezetre, intézményre, ahol a diákok biztonságos keretek között tudják teljesíteni közösségi szolgálatukat, kérem, jelezzék az iskolai koordinátornak, elérhetősége: Skucziné Mány Katalin, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A közösségi szolgálat csak abban az esetben számolható el, ha arra a diák előzetesen jelentkezett. A jelentkezési lap része a szülői nyilatkozat, amelyben a szülő a diák közösségi szolgálatát tudomásul veszi és jóváhagyja.

Közösségi szolgálat nem történhet tanítási órák keretében, erre kizárólag tanórákon kívül, a szabadidőben nyílik lehetőség, az iskola felügyeletet és kíséretet erre az időre nem biztosít, az esetleges másnapi számonkérésre ezen a címen felmentés nem adható. Egyszerre legfeljebb 3 óra számolható el, ebbe nem számít bele az oda- illetve a visszautazás. A rendelet szerint egy héten legfeljebb 18 óra közösségi szolgálat teljesíthető.

A közösségi szolgálatról a diákok naplót vezetnek, amely tartalmazza, hogy mikor, hol, mennyi órát teljesítettek, illetve ezek teljesítését igazolandó a közösségi szolgálatért felelős személy aláírását is.

A naplót minden tanév elején az osztályfőnök adja ki a diákoknak és minden tanév végén ő is szedi be tőlük. Minden diák egyéni felelőssége vigyázni a naplóra és időben leadni azt. A teljesített órákról az iskola nyilvántartást vezet.

Skucziné Mány Katalin

igazgatóhelyettes

Tájékoztató a közösségi szolgálatról (letölthető)

Az iskolával megállapodási szerződésben álló szervezetek listája (letölthető)

Jelentkezési lap közösségi szolgálatra (az iskolával együttműködési megállapodást kötött szervezetnél) (letölthető)

Jelentkezési lap közösségi szolgálatra (egyéni megállapodás keretében) (letölthető)

Módosítás: (2019. február 07. csütörtök, 13:03)