Get Adobe Flash player
Címlap Balogh Antal Alapítvány

Balogh Antal Alapítvány

Alapítvány neve:

Balogh Antal Alapítvány

Székhely: 7030 Paks, Templom tér 6.

Adószáma:

18650442-1-17

Számlaszám:

11746012-20029274

OTP Bank

 

A Kuratórium tagjai:

Fodor Gabriella, a kuratórium elnöke

Sersli Rózsa, kuratóriumi tag

Nyisztor Ákos, kuratóriumi tag

Ruff Péter, kuratóriumi tag

Szatnóné Körösztös Lívia, kuratóriumi tag

 

Az Alapítvány céljai:

a)        A paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló fiatalok oktatásának, nevelésének segítése, a szociálisan rászorultak támogatása.

b)        Az iskolában tanuló fiatalok oktatását, nevelését közvetlenül szolgáló tárgyi feltételek javítása.

c)        Az iskolában tanuló fiatalok oktatását, nevelését szolgáló, az intézmény által szervezett és rendezett kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, tanulmányi és sportversenyek támogatása.

d)        Az iskola tanulói számára szervezett iskolai tehetségfejlesztő és tehetséggondozó nevelő-oktató tevékenység segítése.

e)        Az iskola tanulóinak tanulmányi és sportversenyekre történő felkészítésének és azokon való részvételének elősegítése.

f)         Az iskola tanulói tudományos kutatásainak, pályázati tevékenységének  támogatása.

g)        Az iskola tanulói számára szervezett külföldi tanulmányutak, szakmai cserekapcsolatok előmozdítása.

h)        Az iskola tanulói számára az intézmény által nyújtott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek, szolgáltatások támogatása.

i)         Az iskola épületeinek, telephelyeinek, továbbá azok berendezéseinek korszerűsítése, illetve állagmegóvó karbantartása.

j)         Az iskola tanulóinak, dolgozóinak hitéleti, és szabadidős tevékenységeinek gazdagítása.

k)        A paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói nyári táborai megszervezésének elősegítése.

l)         A magyar kultúra és a keresztény értékek terjedésének elősegítése Paks városában és a Paksi Járás területén.

m)     Pályázati úton ösztöndíjak odaítélése paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak és dolgozóinak.

n)        Nevelés, ismeretterjesztés támogatása, különös tekintettel a paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatására.

o)        A lelki egészség védelmére, megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési programok támogatása.

p)        Az alapítványi célok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése és pótlása

 

Az Alapítvány jogállása:      civil szervezet

Az Alapítvány olyan közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Nyomtatható leírás

Módosítás: (2019. június 24. hétfő, 15:55)