Get Adobe Flash player
Címlap Névadónk

Balogh Antal, iskolánk névadója

Balogh Antal emlékére

Balogh Antal 1942. szeptember 20-án született Nagysurányban. Hat fiú és egy lány közül negyedik gyermekként látta meg a napvilágot. Szülei példamutatók voltak: hitre, szeretetre, becsületességre nevelték gyermekeiket.  1948-ban - a kitelepítéseket követően - a család Bonyhádra került. Balogh Antal Bonyhádon járt általános iskolába, majd a Petőfi Sándor Gimnáziumba. Teológiai tanulmányait Győrben végezte, itt született meg végső döntése, hogy Isten szolgája lesz.

Dr. Cserháti József, pécsi megyéspüspök 1966. június 19-én vasárnap délelőtt 9 órakor szentelte pappá a Pécsi Székesegyházban.

Szeretettel és odaadással teljesítette Istentől kapott feladatait, tevékeny papi életének az imádság volt erőforrása.

Pakson nagyon szerették a kisdiákok, hiszen remekül értett a nyelvükön. Programokat szervezett nekik, focizott, túrázott velük, jó cselekedetre tanította őket.

1977. július 13. vidám napnak ígérkezett: a kis paksi ministránsokkal Gerjenbe indultak - ki busszal, ki kerékpárral. Balogh Antal a mise után hivatalos volt a gerjeni plébániára búcsúi ebédre, azonban ő inkább ministránsai társaságát választotta. Ebéd után nem maradhatott el a foci sem, utána pedig lementek a Dunára. Néhány hónappal azelőtt a folyónak ezen a szakaszán medermélyítést végeztek, de a jókedvű fürdőzők ezt nem tudhatták - tábla nem jelezte a veszélyt. A biztonságosnak hitt fürdőhelyen jól érezték magukat. A parttól messze eltávolodtak, de úszniuk nem kellett, mivel ott még sekély volt a víz.

Már kifelé jöttek, amikor a parttól 100 m-re az egyik paksi ministráns fiú - talán gödörbe lépett -, megijedt, kapálózva elmerült. Balogh Antal azonnal a víz alá bukott, s a fiú pár méterrel odébb tovább kapálózva kiemelkedett a víz alól. A parton üldögélő helyi fiúk rohantak, úsztak oda, kapták el és hozták ki a partra az alélt kisfiút. A nagy ijedtségben észre sem vették, hogy a Tisztelendő nem jött fel a víz alól. Csak amikor mindenki a partra ért, akkor kezdték keresni, de nem találták, mert a víz elsodorta.

Egész Paks kereste, még éjjel is járták a Duna partot, hogy megtalálják és megadják neki a végtisztességet. Hívők és nem hívők egyaránt fájlalták hiányát. Hívei - akik már három éve ismerték lelkipásztori munkáját - pótolhatatlannak érezték elvesztését. Eltűnte után a harmadik napon találták meg holttestét Bogyiszlónál.

Végtisztességén hívei és ismerői együtt imádkoztak a zsúfolásig megtelt paksi templomban. A gyászmise után a koporsót Bonyhádra szállították, majd a katolikus templomban ravatalozták fel. A temetési szertartást a bonyhádi templomban tartották. A koporsót végső nyughelyére paksi hívei vitték 7-8 ezer megrendült hívő kíséretében. “Miért kellett ilyen jó lelkipásztornak ily fiatalon meghalnia?” - kérdezgették egymástól az emberek.

Búcsúztatását Albert József, bonyhádi esperes úr tartotta.

Sírját több száz koszorú fedte, és azóta is méltóképpen megemlékeznek róla. Paksi hívei halálának évfordulójára gránit síremléket állíttattak.

A rendszerváltás után a Római Katolikus Egyház visszakapta ingatlanjait, köztük az iskolánkat is, amelyet 1993-ban szentelt fel Mayer Mihály, pécsi megyéspüspök úr.

Intézményünk a paksi hívek kezdeményezésére kapta a Balogh Antal Katolikus Iskola nevet, remélve, hogy a szeretet, amelyet a fiatalon elhunyt lelkipásztor sugárzott, az iskola falain belül, a tanulók szívében is tovább él.

 

Az alábbi képre, illetve Balogh Antal nevére kattintva megtekinthető az egykori képekből összeállított diasorozat:

Balogh Antal (1942-1977)