Get Adobe Flash player
Címlap Közzétételi lista

 

Közzétételi lista

23. § (1) bekezdése alapján

a) felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,
éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
,

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

g) Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

(3) bekezdés alapján

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c)országos mérés-értékelés eredményei

Idegen nyelvi mérés intézményi értékelése 2019

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

e) az érettségi vizsgák átlageredményei

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma